DHF

Dance Health Finland ry

dhf@dhf.fi

Puheenjohtaja Laura Nuutinen, puh. 040-529 7007


Dance Health Finland ry

Dance Health Finland ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka pyrkii edistämään tanssijoiden ja sirkuslaisten sekä näiden alojen opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Yhdistyksen tavoitteena on myös lisätä terveydenhuollon ammattilaisten tietämystä tanssin ja sirkuksen ammattilaisten sekä harrastajien erityistarpeista. Yhdistys pyrkii eri alojen yhteistyön avulla jakamaan tietoa, järjestämään koulutusta sekä luomaan terveyttä edistäviä käytäntöjä.

Dance Health Finland perustettiin vuonna 2000. Yhdistys on siitä lähtien lisännyt terveyteen liittyvää tietämystä ja osaamista tanssin ja sirkuksen kentällä järjestämällä säännöllisesti seminaareja ja workshopeja, joiden aiheina on mm.

  • anatomiaa, fysiologiaa ja kinesiologiaa
  • tietoa esiintyvien taiteilijoiden vammoista ja niiden ennaltaehkäisystä
  • toimivia kehonhuoltotekniikoita
  • psyykkistä valmentautumista
  • esiintyvän taiteilijan diagnosointia, hoitoa ja kuntoutusta

Lisäksi yhdistys tiedottaa jäsenilleen viimeisimmistä tanssilääketieteen tutkimuksista sekä tekee yhteistyötä opiskelijoiden kanssa mm. julkaisemalla tanssijoiden ja sirkuslaisten hyvinvointiin liittyviä opinnäytetöitä.

Dance Health Finlandin jäsenistöön kuuluu monipuolisesti esiintyvien taiteilijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parissa työskenteleviä ammattilaisia kuten fysioterapeutteja, hierojia, lääkäreitä, pilatesohjaajia, valmentajia, tanssinopettajia sekä tanssijoita ja sirkustaiteilijoita. Yhdistys kokoaa ja ylläpitää nettisivuillaan rekisteriä esiintyvän taiteilijan terveydenhuollon ammattilaisista.