Sihteerin paikka auki!

04.12.2023

Pitkäaikainen sihteerimme Terhi jää tammikuun aikana äitiyslomalle (onnittelut Terhille!), joten etsimme yhdistykselle uutta sihteeriä, joka voi aloittaa toimessa vuoden 2024 alusta. Jos yhdistystoiminta terveemmän esittävän taiteen kentän tueksi kiinnostaa ja sinulla on aikaa palkalliselle sivutoimiselle työlle, niin ota meihin yhteyttä! Voit ilmoittaa kiinnostuksesi lähettämällä vapaamuotoisesti sähköpostia puheenjohtajalle Laura Nuutiselle dhf@dhf.fi.


Sihteerin toimenkuva

Sihteerin tehtävät ovat pääasiassa taloudenpidollisia ja kirjallisia käytännön tehtäviä. Työssä tarvitaan sujuvaa suomenkielen hallintaa sekä halua oppia yhdistystoiminnasta kymmenhenkisen hallituksemme seurassa. Sihteeri työskentelee tiiviisti puheenjohtajan kanssa ja puheenjohtaja on mukana kaikissa alla mainituissa työtehtävissä yhteisen sopimuksen mukaan. Monet tehtävät ovat sellaisia, että ne voidaan jouhevasti jakaa sihteerin ja puheenjohtajan kesken yhteisesti sovitulla tavalla.

  • Sihteeri valmistelee puheenjohtajan kanssa hallituksen ja yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat sekä kirjoittaa ja lähettää kokouskutsut sähköpostitse.
  • Sihteerin osallistuu hallituksen ja yhdistyksen kokouksiin sekä kirjoittaa kokouspöytäkirjan. Yhdistyksellä on toiminnasta riippuen n.6-10 kokousta vuodessa ja mahdollisuus osallistua etänä tai paikan päällä Helsingissä.
  • Sihteeri laatii yhteistyössä puheenjohtajan kanssa ehdotukset yhdistyksen toimintakertomukseksi sekä seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi. Lisäksi sihteeri tekee seuraavan vuoden budjettisuunnitelman yhdistykselle aiempia pohjana käyttäen.
  • Sihteeri vastaa yhdistyksen sähköpostiviestinnästä puheenjohtajan kanssa sekä välittää esille tulleita asioita hallitukselle.
  • Sihteeri vastaa yhdistyksen jäsenasioista. Hän ylläpitää jäsenrekisteriä, lähettää vuosittaiset jäsenlaskut sekä tarkistaa laskujen maksut, kommunikoi jäsenistön kanssa ja halutessaan vastaa jäsenistölle lähtevästä uutiskirjeestä yhdessä puheenjohtajan kanssa.
  • Sihteeri huolehtii rahastonhoitajan tehtävistä eli hoitaa yhdistyksen raha-asioita. Hän huolehtii pankkiasioista, laskujen maksamisesta, kuiteista ja palkanmaksusta (palkka.fi-ohjelmaa käyttäen) sekä seuraa yhdistyksen budjettia. Sihteeri hoitaa myös kirjanpidon yhdessä puheenjohtajan kanssa ja on vastuussa tilinpäätöksestä tilitoimiston kanssa.
  • Sihteeri halutessaan suunnittelee, koordinoi ja toteuttaa yhdistyksen some-kanavien käyttöä sekä sisältöä yhdessä some-tiimin kanssa.
  • Lisäksi sihteeri vastaa haluamassaan laajuudessa yhdistyksen tapahtuminen tuotannollisista asioista yhdessä puheenjohtajan ja hallituksen kanssa. Hän voi laatia tapahtumien tulo- ja menoarviota sekä seurata budjettia, tehdä tiedotteita ja markkinointitekstejä sekä suunnitella ja toteuttaa tiedotusta, vastata tarvittavista asiakirjoista ja sopimuksista, kommunikoida luennoitsijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa, hoitaa tapahtumien käytännön järjestelyjä, vastata tilastoinnista, palautteen hankinnasta sekä tapahtumiin liittyvistä raha-asioista.

Sihteeri saa aina tarvittaessa apua yhdistyksen hallitukselta. Erityisesti tapahtumia järjestetään ja suunnitellaan joukolla.


Sihteerin etuihin kuuluu tietenkin maksuton pääsy kaikkiin yhdistyksen tapahtumiin sekä yhdistysjäsenyyden kautta pääsy IADMS:n (International Association for Dance Medicine and Science) kaikkiin jäsenmateriaaleihin ja -etuihin, mm.Journal if Dance Medicine and Science -lehden lukuoikeus ja pääsy laajaan Sage Journals -palvelimeen tieteellisten artikkeleiden hakua ja lukemista varten (IADMS:n henkilöjäsenyyden arvo 110-150€/vuosi).Sihteerin työstä maksetaan tuntiperusteisesti (11,60€ / h) aina 1500 euroon asti per vuosi. Palkkio maksetaan kalenterivuoden lopussa tai osissa sopimuksen mukaan joko verokorttia tai laskua vastaan.


Ota rohkeasti yhteyttä (dhf@dhf.fi) jos olet kiinnostunut työstä tai haluat jutella toimenkuvasta tarkemmin!